shopping cart image

Количката е празна
Общо: 0.00 лв.

Антифриз и нискозамръзващи течности   >>   MРG концентрат течност за соларни системи

MРG концентрат течност за соларни системи

Цена:5.90 лв.
Количество:
image MРG концентрат течност за соларни системи
«П Р О П И Л Е Н Г Л И К О Л »

M P G– КОНЦЕНТРАТ 99,5 %

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Монопропилен гликол (пропилен гликол, MPG) – фарма качество.

Наименованиепо IUPAC– Propane 1,2-diol(пропан 1,2 – диол). Химическа формула– C3H8O2.

Синоними: 1,2-пропандиол 1,2-дихидроксипропан, MPG, пропиленгликол PG

Безвреден за човека топлоносител. Не замърсява околната среда. Антизамръзваща течност за всички охладителни, климатични, соларни и геотермални инсталации.

Няма критична опасност за околната среда. Продуктъте лесно биоразградим. Не трябва да се очаква биоакумулиране. Не се очакват екологични проблеми, когато продуктът се обработва и използва според установените правила.

Слаба пожарна опасност при излагане на топлина или пламък.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕС № 200-338-0

CAS № 57-55-6

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Външен вид – прозрачна, мазна течност;

2.Плътност при 20°С – 1,04

3. Ph – 6 до 8

4. Разтворимост във вода – пълна, във всякакви пропорции;

5. Точка на втвърдяване – минус 59oC.

6. Концентрация, об. % – 99,5

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Пропилен гликол се използва в козметиката, фармацията, хранително-вкусовата промишленост, цигарена промишленост, отоплителни/охладителни системи, геотермални и соларни инсталации.

След разреждане с дестилирана или дейонизирана вода, MPG осигурява защита от замръзване. Притежава много добри топлопреносни характеристики и смазва добре циркулационните помпи. Ползва се в широк температурен диапазон. Приложим в соларни и климатични инсталации, съоръжения за питейна вода и в хранителната индустрия.

НАЧИН НА РАБОТА

При употреба на монопропилен гликола като топлоносител в отоплителни или охладителни инсталации, се ползват неговите водни разтвори с дестилирана или омекотена вода

Начинътна разреждане и съответните температурни нива са дадени в табличен вид:

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ (MPG), 30 40 50 60 100
об.%

ДЕСТЛИРАНА/ДЕЙОНИЗИРАНА 70 60 50 40 0
ВОДА, об.%

ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛО -12 -20 -32 -51 -59
НА КРИСТАЛИЗАЦИЯ, °С

Предлагаме в различни опаковки, взависимост от нуждите на всеки клиент, както и чист концентрат, така и готов за употреба разтвор.
Цената подлежи на коментар при поръчки на повече количество, а обявената цена е за 1кг MPG концентрат
login